Sesje Rady Miasta

XIII sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

W czwartek 17 października o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 8.

 

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XI/2019 z XI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 roku oraz Protokołu Nr XII/2019 z XII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 18 września 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Waryńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice zlokalizowany w rejonie ulicy Feliksów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 201/3 o powierzchni 0,0183 ha, położonej przy ul. Wodnej w Skierniewicach (obręb 9).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 605/1 o powierzchni 0,0089 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Skierniewicach (obręb 10).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 370/6 o powierzchni 0,0332 ha, położonej w obrębie 9 przy ul. Kozietulskiego 20 w Skierniewicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Skierniewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach wchodzącego w  skład Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Skierniewicach wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2022+”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w mieście Skierniewice.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Skierniewice.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skierniewice.
 37. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2019 roku.
 38. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.
 39. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 7 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.
 40. Interpelacje i zapytania radnych.
 41. Wolne wnioski i oświadczenia.
 42. Sprawy różne.
 43. Zamknięcie sesji.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.