Sesje Rady Miasta

XI sesja Rady Miasta Skierniewice [Transmisja on-line]

29 sierpnia 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta.

Porządek dzienny: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z IX sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej 
w dniu 27 czerwca 2019 roku oraz Protokołu Nr X/2019 z X sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 17 lipca 2019 roku.  
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 
2019-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2019 Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 – 2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 385/1 o powierzchni 0,3359 ha, położonej przy 
ul. Trzcińskiej w Skierniewicach (obręb 6).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 21/53 o powierzchni 1,7730 ha, położonej 
w obrębie 7, przy ul. 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Podchorążych, Ułańską, Powstańców Warszawy i Kosynierów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulicy Władysława Stanisława Reymonta). 
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  obszar  położony pomiędzy ulicą: Józefa Poniatowskiego i rzeką Łupią. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Trzcińską i Rawską, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/115/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 
12 września 2008 r. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach i nadania mu statutu. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Skierniewice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego. 
20. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Skierniewicach 
na obszarach powiatów: skierniewickiego, miasta Skierniewice, brzezińskiego, łowickiego, rawskiego i żyrardowskiego za rok 2018. 
21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 czerwca 2019 roku
do 6 sierpnia 2019 roku.  
22. Interpelacje i zapytania radnych. 
23. Wolne wnioski i oświadczenia. 
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie sesji.

Materiały procedowane na XI sesji Rady Miasta Skierniewice są dostępne na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/10StgG_tY03Kl_sfEQwIWQk55LfxQEdzB 

Transmija na żywo:
Wyniki głosowania: 
http://skierniewice.rada24.pl/posiedzenie/3622/7afb02cd.html 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.