Sesje Rady Miasta

VIII sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

W czwartek 30 maja o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja rady miasta.

Kliknij i pobierz projekty uchwał

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z VII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Miasta Skierniewice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/8/2018 z 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Parowóz Kultury” oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/7/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy: Jana III Sobieskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice zlokalizowany w rejonie ulicy Waryńskiego, Sierakowickiej oraz rzeki Łupii.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budowlanej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/111/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
 20. Sprawozdanie z realizacji działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice w 2018 roku.
 21. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 16 kwietnia 2019 roku do 20 maja 2019 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.