Sesje Rady Miasta

VII sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 8 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta.

 Kliknij i pobierz projekty uchwał.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 marca 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Skierniewic (w organizacji).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Skierniewice, od dnia 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Miedniewicką, Unii Europejskiej i granicą miasta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1650/2 o powierzchni 0,1973 ha, położonej przy ul. Działkowej 1 w Skierniewicach (obręb 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 551/5 o powierzchni 0,0095 ha, położonej w obr. 10 przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/10 o powierzchni 0,3696 ha, położonej przy ul. Podleśnej 23 w Skierniewicach (obręb 15).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 50/1 o powierzchni 0,0104 ha, położonej w cbr. 16 przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2019-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach.
 21. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 22. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Skierniewice za rok 2018.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Skierniewice za rok 2018. (materiał w wersji elektronicznej i do wglądu w Biurze Rady Miasta)
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.