Sesje Rady Miasta

Przed nami ostatnia sesja Rady Miasta 

26 września w sali konferencyjnej ośrodka sportu odbędzie się ostatnia LIII sesja VII kadencji Rady Miasta Skierniewice. Porządek dzienny prezentujemy poniżej. Początek obrad o godz. 16:00! 

Porządek dzienny
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr LII/2018 z LII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Skierniewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 3 w Skierniewicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Składowej i Bielańskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: gen. Z. Berlinga, Bohaterów Westerplatte i Artyleryjskiej oraz rzeki Rawki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar położony przy ulicy Strobowskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Zadębie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP, ulicami: 1-go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz rzeką Skierniewką ( Łupią).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Jagiellońską, Rawską, Wschodnią, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Strykowską, Placem Św. Floriana i Senatorską.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice ( obszar ograniczony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego).
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy prof. Feliksa Kotowskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Mszczonowskiej, Trzcińskiej i Alei prof. Szczepana A. Pieniążka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 220/1 o powierzchni 0,2000 ha, położonej przy ul. Gajowej w Skierniewicach ( obręb 13).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 282 o powierzchni 0,0635 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. Balcerowskiej w Skierniewicach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 333/14 o powierzchni 0,1892 ha, położonej przy ul. Trzcińskiej w Skierniewicach ( obręb 6).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 662/10 o powierzchni 0,2562 ha, położonej przy ul. Granicznej w Skierniewicach (obręb 7).
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2018-2019. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.
31. Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2018 roku.
32.  Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 1 sierpnia 2018 rokudo 17 września  2018 roku. 
33.  Interpelacje i zapytania radnych.
34.  Wolne wnioski i oświadczenia. 
35.  Sprawy różne.
36.  Uroczyste zakończenie VII kadencji Rady Miasta Skierniewice.
37.  Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.