Sesje Rady Miasta

LII Sesja Rady Miasta Skierniewice

Zapraszamy w czwartek 23 sierpnia o godz. 16.00 na obrady na LII sesję Rady Miasta Skierniewice. Radni spotkają się w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach.

Porządek dzienny:

Kliknij aby pobrać projekty uchwał 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr LI/2018 z LI sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 28 czerwca 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Skierniewic ( w organizacji) i Izby Historii Skierniewic.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 21/56 i 21/64 o łącznej powierzchni 0,0702 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. Stefana Batorego w Skierniewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Skierniewicka Karta Seniora” na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/66/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2017-2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2018-2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Skierniewice.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Skierniewice.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/43/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2018 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.
 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.