Sesje Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta Skierniewice

W czwartek 28 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja rady miasta.

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr L/2018 z L sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 24 maja 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody „Parowozy Kultury” oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Skierniewicka Karta Seniora” na terenie Gminy Miasto Skierniewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 78/17 i 258/7 o łącznej powierzchni 0,3618 ha, położonych przy ul. Starbacicha w Skierniewicach (obręb 19).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skierniewice.
 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 15 maja 2018 roku do 18 czerwca 2018 roku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

Kliknij i pobierz projekty uchwał. 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.