Sesje Rady Miasta

IX sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

27 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta.

Porządek dzienny obrad:

Kliknij i zaponznaj się z projektami uchwał

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2018 - debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Skierniewice za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mieście Skierniewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 647/1 o powierzchni 1,0677 ha, położonej w obrębie 3, przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału 2/3 w nieruchomości oznaczonej numerem działki 36/2 o powierzchni 0,0314 ha, położonej przy ul. Miłej w Skierniewicach (obręb 5).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerami działek 758/62, 758/63, 758/73, 758/77, 785/75 i 758/79 o łącznej powierzchni 0,3277 ha, położonej w rejonie ul. Skłodowskiej i Brzechwy w Skierniewicach (obręb 3).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej numerem działki 300 o powierzchni 0,6882 ha, położonej przy ul. Łowickiej w Skierniewicach (obręb 19).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, al. Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Mazowieckiej i Unii Europejskiej.
 24. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 21 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

Wyniki głosowania: http://skierniewice.rada24.pl/posiedzenie/3432/78305d32.html

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.