Sesje Rady Miasta

IV sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

Radni spotkają się w czwartek 24 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach. Porządek dzienny obrad w załączeniu.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr III/2018 z III sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Skierniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki i Nowomiejską oraz linią kolejową PKP.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Grabina i Fabryczną.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Trzcińskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Widok i Jasnej.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Działkowej i Nowobielańskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Trzcińską i Rawską.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Skierniewic (w organizacji) i Izby Historii Skierniewic w jedną instytucję pn. Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Skierniewice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 18. Przedłożenie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Skierniewice za 2018 rok oraz planów pracy Komisji na 2019 rok.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Prezydencie Miasta Skierniewice i Staroście Skierniewickim za 2018 rok.
 20. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 11 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 roku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

Kliknij i pobierz projekty uchwał.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.