Sesje Rady Miasta

III Sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

W czwartek 20 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach.
Kliknij i pobierz projekty uchwał. 

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 29 listopada 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skierniewice oraz nadania jej statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  oznaczonej  numerem działki 682/1 o powierzchni 0,1346 ha, położonej w obrębie 10, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Skierniewice do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektormobilności dla Miasta Skierniewice”.
 16. Informacja na temat możliwości zatrudnienia osób skazanych w spółkach komunalnych Miasta Skierniewice w 2019 roku.
 17. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 20 listopada 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

Transmisja obrad sesji 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.