Sesje Rady Miasta

II sesja Rady Miasta Skierniewice [transmisja on-line]

W czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 16.00. w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach po raz drugi w tej kadencji spotkają się skierniewiccy radni.

Kliknij i pobierz projekty uchwał

Porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku dziennego.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr LIII/2018 z LIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 26 września 2018 roku oraz Protokołu Nr I/2018 z I sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 161/3 o powierzchni 0,0099 ha, położonej przy ul. Czerwonej w Skierniewicach (obręb 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 o powierzchni 0,8426 ha, położonej przy ul. Kątnej w Skierniewicach (obręb 14).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 130 o powierzchni 0,0108 ha, położonej przy ul. Wagonowej 15 w Skierniewicach (obręb 16).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 170/2 o powierzchni 0,3856 ha i 171/4 o pow. 0,1605 ha, położonych przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach (obręb 18).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/19 o powierzchni 0,0101 ha, położonej przy ul. Kopernika w Skierniewicach (obręb 6).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 450/2 o powierzchni 0,0312 ha, położonej przy Alei Macieja Rataja w Skierniewicach (obręb 5).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony na południe od ulicy Sosnowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Domarasiewicza i Warszawską oraz granicą miasta.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, kpt. Mieczysława Hali, 19-go Lutego oraz mjr Henryka Sucharskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Józefa Poniatowskiego i rzeką Łupią.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/43/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2018 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Skierniewice ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Skierniewice ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2019 roku.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Skierniewice w roku szkolnym 2017 / 2018.
 26. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017.
 27. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 18 września 2018 roku do 19 listopada 2018 roku.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski i oświadczenia.
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie sesji.


Transmisja na żywo

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.