Aktualności NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert

W załączeniu publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na zadania:

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

II. Ochrona i Promocja Zdrowia

1. Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia

2. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+

III. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym

IV. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci

V. Promocja i organizacja wolontariatu

Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

VI. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

VII. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych

2. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych

VIII. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół

IX. Ratownictwo i ochrona ludności

1. Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym

2. Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.