Aktualności NGO

Ogłoszenie Prezydent Miasta Skierniewice

W sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019".
  1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Skierniewice.
  2. Konsultacje odbędą się w okresie od 22.11 2018 r. do 30.11.2018 r. i mają na celu poznanie opinii w sprawie projektów "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019".
  3. Przyjmowanie uwag i opinii odbywa się na piśmie na formularzu konsultacyjnym, który - podobnie jak projekty "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" - będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pok. 124 i 125.
  4. Wypełniony formularz można przekazać:
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice;
  • osobiście do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska l2 pok. 124 i 125;
  • drogą elektroniczną na adres: lub .

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 30 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.