Aktualności NGO

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami samorządowymi

Prezydent ogłasza przeprowadzenie konsultacji społ. dotyczących zmian w "Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w "Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

1. Przeprowadza się  konsultacje społeczne  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Skierniewice oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od 28 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019  r. i mają na celu poznanie opinii w sprawie zmian w "Programie współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” poprzez dodanie w pkt. 7 Priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Skierniewice w sferze pożytku publicznego, ppkt 2 Współpraca Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice będzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym następujących zadań:  „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
3. Przyjmowanie opinii odbywa się na piśmie na formularzu konsultacyjnym, który - podobnie jak projekt zmienianego "Programu współpracy Gminy Miasto Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” - będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12,  pok. 124 lub 125. 
4. Wypełniony formularz można przekazać: 
- drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice; 
- osobiście do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska l2, pok. 124 lub 125; 
- drogą  elektroniczną  na adres: j.majewska@um.skierniewice.pl lub e.cieslak@um.skierniewice.pl. 

Opinie z datą wpływu po dniu 5 kwietnia 2019 r. nie będą rozpatrywane. 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.