Środowisko

Upływa termin zgłoszenia nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych. Deklaracje można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy jest realizowana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany. Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla położenia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie Miasta Skierniewice deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, w godzinach pracy urzędu.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny, zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywane do ogrzewania budynku.

Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 roku. Dla obiektów nowo powstałych termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel, zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni, począwszy od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.