Miasto

Sto lat dla złotych par!

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach w miniona niedzielę odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 12 parom skierniewickich Jubilatów.

Wybrane zdjęcia

Wszystkie pary obchodziły jubileusz pięćdziesięciu wspólnych lat pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości Jubilaci z rąk Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy z gratulacjami, bukiety kwiatów oraz słodkie upominki. Tradycyjnie zaśpiewano gromkie „sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Nie zabrakło także pysznego jubileuszowego tortu. Pełna galeria zdjęć poniżej.

Uroczystość uświetnił występ absolwentek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach Katarzyny Krzemińskiej (fortepian) i Izabeli Supery (flet) oraz Kamila Dawidziuka (śpiew).

Dostojne Pary Jubilatów:

 • Wanda i Władysław Bachurowie
 • Elżbieta i Konrad Ciołkiewiczowie
 • Barbara i Jerzy Jacakowie
 • Jadwiga i Włodzimierz Janusz
 • Danuta i Jakub Kawkowie
 • Stefania i Stanisław Majkowie
 • Elżbieta i Marian Malinowscy
 • Halina i Eugeniusz Malkowie
 • Halina i Tadeusz Naguszewscy
 • Danuta i Marek Piekarscy
 • Urszulę i Stanisława Rutowiczowie
 • Kazimierę i Józefa Wielgoszowie

Procedura przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730, 992/ oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku /Dz. U. z 2004 Nr 277, poz. 2743/ w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów określają zasady przyznawania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale te przyznawane są według następującej procedury:

1. Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić taki Jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania /mogą ten fakt zgłosić również najbliżsi/.

2. Urząd Stanu Cywilnego po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów tj. odpisu skróconego aktu małżeństwa /w przypadku gdy małżeństwo nie było zawierane w USC miejsca zgłoszenia Jubileuszu/ sporządza wniosek o nadanie Medalu, który przesyłany jest do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Urząd Wojewódzki sporządza wykaz wniosków, który po podpisaniu przez Wojewodę przekazuje do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przekazanych wniosków Prezydent RP nadaje małżonkom Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu Wojewódzkiego.

4. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu Wojewódzkiego.

5. Odznaczenia mogą być wręczane Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Miasta podczas zorganizowanej uroczystości lub mogą być indywidualnie odebrane przez Jubilatów lub ich najbliższych.

Procedura od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń trwa około 3 miesięcy.

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.