Miasto

Rok 2018 w liczbach – czyli statystyczne podsumowanie minionego roku

Jakie były najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w minionym roku? Ile było narodzin, małżeństw czy zgonów? Ile lat miał najstarszy tata, a ile najmłodsza mama? Urząd Stanu Cywilnego przygotował statystyczne podsumowanie 2018 roku!

Wybrane zdjęcia

W styczniu Urząd Stanu Cywilnego w Skierniewicach przygotował wykaz najważniejszych zadań, wykonanych w minionym 2018 roku. Zestawienie zawiera m.in.: ilość narodzin, zgonów, małżeństw, rozwodów czy też informację najczęściej wybieranych imionach. 

1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane w formie aktów stanu cywilnego:

1. Akty urodzenia: 928
* (dla porównania /2008-1041/ 2009-955/ 2010-948/ 2011-902/ 2012-911/ 2013-744/ 2014-722/ 2015-714/ 2016-904/ 2017-936)
2. Akty małżeństwa: 316
* (dla porównania /2008-396/ 2009-444/ 2010-376/ 2011-340/ 2012-293/ 2013-306/ 2014-299/ 2015-309/ 2016-305/ 2017-327)
3. Akty zgonów: 695
* (dla porównania /2008-684/ 2009-633/ 2010-687/ 2011-703/ 2012-632/ 2013-705/ 2014-634/ 2015-682/ 2016-690/ 2017-657)

Ad. 1 – O dziesięć aktów narodzin mniej niż w 2017 roku

 

W 2018 roku w naszym mieście urodziło się 401 dziewczynek i 415 chłopców.

Na ogólną liczbę 928 sporządzonych aktów urodzenia składa się:

• 816 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych w Skierniewicach
• 3 nowe akty sporządzone po zaprzeczeniu ojcostwa,
• 4 akty sporządzone na podstawie postanowienia sądu o przysposobieniu, 
• 105 aktów to transkrypcje aktów osób urodzonych za granicą, 

Wśród aktów urodzeń jest 105 aktów osób urodzonych za granicą wpisane do polskich ksiąg. 

Akty te pochodzą z następujących krajów: Republika Południowej Afryki - 35 wpisów, Wielka Brytania - 16 wpisów, USA - 11 wpisów, Ukraina - 7 wpisów, Jerozolima – 5 wpisów, Niemcy - 4 wpisy; po 3 wpisy: Kanada, Holandia, Irlandia, Białoruś; po 2 wpisy: Francja, Rosja, Czechy; po 1 wpisie: Hiszpania, Norwegia, Izrael, Włochy, Armenia, Australia, Indie, Szwajcaria, Zimbabwe.

W 15 aktach urodzenia dokonano adnotacji o danych kryjących dotyczących ojca dziecka w przypadkach gdy dziecko nie zostało uznane ani też nie ustalono ojcostwa (jest to tzw. fikcja prawna), /2008-23, 2009-28, 2010-31, 2011-30, 2012-36, 2013-17, 2014-20, 2015-21, 2016-18, 2017-19/.
 
Sporządzono 211 protokołów przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego /2008–99, 2009-125, 2010-125, 2011-116, 2012 -145, 2013-139, 2014-129, 2014-129, 2015-147, 2016-173, 2017-172/.
Powyższe protokoły dotyczyły:
• uznania dziecka poczętego – 53 szt.
• uznania dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia – 138 szt.
• uznania dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia – 20 szt.

W 2018 roku  1 nieletnia matka urodziła dziecko w Skierniewicach /poniżej 18 roku życia – tzn. w wieku 17 lat/ /2010-8,2011-5,2012-3,2013-5,2014-2,2015-5,2016-5, 2017-3/.

Najmłodsza matka w 2018 roku była z rocznika 2000, a najmłodszy ojciec z rocznika 1999.
Najstarsza matka w 2018 roku była z 1971 rocznika, a najstarszy ojciec z 1958 roku.
Najwięcej matek, które urodziły dzieci w 2018 roku było z rocznika 1988.
Najwięcej w 2018 roku było matek, które urodziły pierwsze dziecko (334 kobiety), a następnie matek, które urodziły drugie dziecko (319 kobiet) i matek, które urodziły trzecie dziecko (129 kobiet).

Były również przypadki gdy kobiety urodziły: siódme (3 kobiety), szóste (3 kobiety) i piąte (6 kobiet) dziecko.Najwięcej aktów urodzeń sporządzono w miesiącach: czerwiec - 93, maj – 92, marzec – 91.
Najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: grudzień – 45, wrzesień – 66, luty i listopad -68.

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2018 roku to: Aleksander, Antoni, Franciszek, Jan, Wojciech, Jakub.
Najpopularniejsze  imiona  nadawane dziewczynkom w 2018 roku to: Alicja, Zuzanna, Julia, Zofia, Laura, Lena.
Pojedynczo występujące imiona dzieci w 2018 roku to:        
dziewczynki: Inka, Ida, Mia, Aurelia, Kalina.
chłopcy: Tyberiusz, Teofil, Kordian, Leo, Gracjan.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach zarejestrowano:

- 6 aktów dla dziecka martwo urodzonego,
6 par bliźniąt (4 pary chłopców i 2 pary dziewczynek),
3 dzieci obcokrajowców (rodzice obywatele: Ukrainy, Białorusi).

Ponadto w aktach urodzeń wykonano:

•     1 zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu     urodzenia,
•     4 zmian nazwiska dziecka poprzez nadanie dziecku nazwiska męża matki,
•    2 zmian nazwiska dziecka po zawarciu małżeństwa przez rodziców,
•    13 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa,
•    6 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących ustalenia ojcostwa,
•    4 prawomocne wyroki o przysposobieniu 

W 2018 roku dokonano 13 zgłoszeń urodzenia dzieci przesłanych drogą elektroniczną

Ad.2 - 316 małżeństw zawarto w naszym mieście 

Wśród ogólnej liczby 316 małżeństw są śluby zawarte w formie:

a/ wyznaniowej/konkordatowe - 170
* (dla porównania /2009-275/ 2010-250/ 2011-200/ 2012-159/ 2013-170/ 2014-169/ 2015-162/ 2016-162/ 2017-171)
b/ cywilnej - 112
*
(dla porównania /2009-154/ 2010-113/ 2011-130/ 2012-124/ 2013-121/ 2014-110/ 2015-127/ 2016-126/ 2017-127)
   - w tym poza lokalem USC - 4 (2012-2,2013-4,2014-7,2015-6, 2016-8,2017-2)
c/ zawarte za granicą i wpisane do polskich ksiąg - 33    
*(dla porównania /2009-15/ 2010-10/ 2011-10/ 2012-10/ 2013-15/ 2014-20/ 2015-20/ 2016-17/ 2017-29)

W 2018 roku dokonano 33 wpisów małżeństw zawartych w zagranicznych USC, dotyczyło to następujących krajów: USA, Wielka Brytania, Tunezja, Ukraina,  Republika Południowej Afryki, Kanada, Francja, Niemcy, Rosja, Armenia, Białoruś, Izrael, Irlandia, Wyspa Man, Seszele.
W Skierniewicach odbyło się 5 ślubów cywilnych z obcokrajowcami w tym:z obywatelkami: Ukrainy i Tajlandii oraz z obywatelami: Ukrainy i Indii.

W 2018 roku 1 para zawarła ze sobą ponownie związek małżeński.

Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński w 2018 r:
mężczyźni – 1990, 1991, 1992.
kobiety – 1988, 1990, 1991.

Najczęściej w 2018 roku zawierały związek małżeński osoby o stanie cywilnym: kawaler, panna, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowiec i wdowa.
kawaler – panna (209 ślubów), 
rozwiedziony - rozwiedziona (23 śluby),
kawaler – rozwiedziona (20 ślubów),
rozwiedziony – panna (19 ślubów)

W 2018 roku najwięcej związków małżeńskich (zarówno cywilnych jak i konkordatowych) w Skierniewicach było zawartych w następujących miesiącach: październik – 45, sierpień – 44, wrzesień – 39, .
Najmniej ślubów /cywilnych i konkordatowych/ było zawartych w miesiącach: luty – 4, marzec - 7, styczeń – 8.
Najwięcej związków małżeńskich w skierniewickim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto w dniach: 01.09 – 7 par, 16.06 – 6 par, 25.08 i 29.12 –   po 5 par.
Śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywały się zarówno w soboty (36 pracujących sobót) jak również powodzeniem cieszyły się pozostałe dni tygodnia oraz dni świąteczne (5 dni świątecznych).

Odnotowano również w tutejszym USC przypadki rezygnacji z zamiaru wstąpienia w związek małżeński – 9 par zrezygnowało z zamówionego wcześniej ślubu (2012-6,2013-8,2014-6,2015-7,2016-11,2017-6).

W 2018 roku odnotowano w aktach małżeństw w tutejszym USC 147 wyroków o rozwodzie i 2 wyroki o separacji (2008–97,2009-108,2010-113,2011-109, 
2012-117,2013-117,2014-115,2015-110,2016-130,2017-112).

W ogólnej liczbie rozwodów są 3 rozwody orzeczone przez zagraniczne sądy i uznane przez kierownika USC oraz 2 uznane przez sąd w Polsce.
W 2018 roku 1 małżeństwo z 1984 roku miało sądownie zniesioną separację

Najstarsze rozwiedzione małżeństwo zawarte było w 1974 roku.
Najmłodsze małżeństwo z orzeczoną separacja było z 2009 roku.
Najmłodsze  rozwiedzione małżeństwo zawarte zostało w 2016 roku.

Niektóre kobiety po rozwodzie powróciły do nazwiska poprzedniego. 
W 2018 roku 35 kobiet postanowiło powrócić do nazwiska które nosiły przed zawarciem małżeństwa.
Taka możliwość istnieje w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (tryb oświadczenia złożonego do protokołu przed Kierownikiem USC), /2010-15, 2011-17, 2012-21, 2013-23, 2014-20, 2015-22, 2016-20,2017-17/.

Ad.3 Pożegnaliśmy 695 osób – o 38 więcej niż w 2017 roku. Wśród ogólnej liczby aktów zgonów 695 sporządzonych w 2018 roku zarejestrowano:

•    akty typowe: 685
-    373 aktów zgonu kobiet  /2013-344, 2014-316, 2015-332, 2016-331,2017-307/
-    332 aktów zgonu mężczyzn  /2013-361, 2014-318, 2015-345,2016-359,2017-339/
•    akty nietypowe: 10 wpisów /2016-9,2017-11/

W ogólnej liczbie zgonów – 695 są zarówno mieszkańcy Skierniewic jak również osoby z innych miejscowości których zgon nastąpił na terenie działania tut. USC (teren Miasta Skierniewice i Gminy Skierniewice) oraz transkrypcje aktów sporządzonych poza granicami kraju. Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów 360 to mieszkańcy Skierniewic

Dokonano 10 wpisów aktów zgonu osób  których zgon nastąpił poza granicami kraju i został zarejestrowany w polskich księgach: Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Francja, Portugalia, Dania, Kanada.
W 2018 roku w 8 przypadkach ustalono sądownie datę zgonu dla aktów które zawierały tylko datę znalezienia zwłok wpisaną do aktu na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza.

Najwięcej zgonów odnotowano w miesiącach: styczeń – 80, marzec – 78, październik – 66.
Najmniej zgonów odnotowano w miesiącach: czerwiec – 43, listopad – 47, luty – 49.
Wśród ogólnej liczby osób zmarłych w 2018 roku wg. stanu cywilnego osoby zmarłej najwięcej aktów zgonu sporządzono wg kolejności dla: żonatych i wdów, zamężnych, wdowców, rozwiedzionych, rozwódek, kawalerów i panien. 
Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn to: choroby układu krążenia (wg. zapisów w kartach  zgonów 266 przypadki)  i choroby nowotworowe (wg. zapisów w kartach  zgonów 166 przypadków).

Najstarsze zmarłe osoby: 2 kobiety z  1916 rocznika, 2  mężczyzn z 1922 rocznika
Najmłodsza osoba zmarła: kobieta 1993 rocznik, mężczyzna 2000 rocznik.

Najwięcej zgonów odnotowano w rocznikach:
kobiety – 1932, 1936, 1935,
mężczyźni – 1932, 1951, 1954.

W 2018 roku sporządzono 2 zgony obcokrajowców obywateli Armenii i Ukrainy.

II. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach:

-  231 czynności materialno-techniczne dot. unieważnień, sprostowań, ustaleń treści, odtworzeń i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
-  147 wpisy do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

III. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane  przez USC w Skierniewicach w formie decyzji administracyjnych:

- 36 decyzji o zmianie imienia i nazwiska i zezwolenia:
- 9 zezwoleń z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących  skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

IV. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego w formie różnego rodzaju wydanych zaświadczeń:
              
- 193 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  ze skutkami cywilnymi (tj. małżeństwo konkordatowe),
- 6 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenia te zostały wydane dla osób, które zamierzały zawrzeć małżeństwo z obywatelami: Niemiec, Włoch, Algierii, Tajlandii
- 1 zaświadczenie o zgłoszeniu zamiaru wstąpienia w związek małżeński i złożonych dokumentach do ślubu,
- 17 zaświadczeń o stanie cywilnym,

 V. Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego:

- wydano 7867 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z aktów stanu cywilnego. Dokumenty te były wydawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz do celów spadkowych, alimentacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych poza granicami kraju, otrzymania paszportu, nauki i szkolnictwa, zatrudnienia, opieki społecznej (2017-8137).
- sporządzono 3792 przypisków pod aktami stanu cywilnego dot. zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu osoby, zgonu współmałżonka.
- dokonano  6314 migracji aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnej bazy usług stanu cywilnego (3818 - aktów urodzenia, 2067 – aktów małżeństw, 429 – aktów zgonu).
- usunięto 1782 niezgodności danych osobowych występujących w ogólnopolskiej bazie PESEL.
- naniesiono ogółem 845 wzmianek dodatkowych we wszystkich aktach stanu cywilnego.
- dokonano 10 wzmianek dodatkowych w akcie stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnej o zmianie imion i nazwisk     wydanej przez innego Kierownika USC.
- dla 34 par małżeńskich – mieszkańców miasta Skierniewice zorganizowano w Urzędzie Stanu Cywilnego uroczystość z okazji wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
   *(dla porównania/ 2008-30par,2009-36,2010-41,2011-37,2012-37,2013-39,2014–42,2015-52,2016-38,2017-30).

W 2018 roku odbyły się 2 Jubileusze z okazji 101 rocznicy urodzin /kobiety/.
Do chwili obecnej najstarsza mieszkanka Skierniewic żyła 105 lat, a najstarszy mieszkaniec Skierniewic 103 lata.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.