Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowych 

Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk powołał siedem komisji, które w 2018 roku będą odpowiedzialne za rozpatrzenie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 2a -2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLIV/169/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz uchwałą Nr XLV/182/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zarządza się:

Powołuje się komisję konkursowe do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
1)    Komisja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
2)    Komisja w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3)    Komisja w zakresie ochrony i promocji zdrowia w składzie.\
4)    Komisja w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
5)    Komisja w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
6)    Komisja w zakresie działalności i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
7)    Komisja w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. 

Składy poszczególnych komisji w załączeniu poniżej. 
 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.