Powołanie komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice

Publikujemy zarządzenie Nr 26.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 1. Komisja w zakresie turystyki i krajoznawstwa w składzie:

Przewodniczący Komisji:

 • Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

 • Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji,
 • Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Skierniewice,
 • Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,
 • Malwina Malcharek – Wydział Kultury i Promocji,
 • Anna Traut-Seliga – ekspert.
 1. Komisja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie:

Przewodniczący Komisji:

 • Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

 • Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji,
 • Zbigniew Sawicki – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,
 • Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Skierniewice,
 • Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,
 • Malwina Malcharek – Wydział Kultury i Promocji,
 • Agnieszka Kubik – ekspert.

Dodatkowe informacje w załączonych poniżej plikach. 

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.