Edukacja

Awanse zawodowe nauczycieli

Końcówka sierpnia była wyjątkowo intensywna dla 17 nauczycieli skierniewickich szkół. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w nowym roku szkolnym, pedagodzy zdawali egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. 

17 nauczycieli z powodzeniem zaliczyło staż oraz niełatwe egzaminy i odebrało z rąk wiceprezydenta Jarosława Chęcielewskiego akty mianowania na kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Najwięcej awansów otrzymali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 bo aż osiem. Dalej w kolejności był Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - trzech nauczycieli oraz Przedszkole nr 1 - dwoje nauczycieli.  Awans otrzymali także reprezentanci Przedszkola nr 13, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia - po jednym nauczycielu. Gratulujemy!

Jak zostaje się nauczycielem mianowanym?

[źródło: https://interviewme.pl/blog/awans-zawodowy-nauczyciela]
Nauczyciel kontraktowy, który chce rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego, musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu. Staż może rozpocząć się 1 września lub później, jednak nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel musi przepracować w placówce oświatowej minimum 3 lata, aby móc rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego. Wymogiem formalnym jest złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły musi zapewnić warunki do odbycia stażu. Podobnie jak w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu.  Może nim zostać dowolny nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Nauczyciel kontraktowy nie może sprawować tej roli. Nauczyciel wraz z opiekunem stażu opracowuje plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego. Musi on zostać dołączony do wniosku o rozpoczęcie stażu. Sam projekt planu rozwoju zawodowego musi uwzględniać wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć — w praktyce najczęściej do końca września. Nauczyciel kontraktowy odbywający staż na nauczyciela mianowanego powinien:

  • uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły
  • podejmować prace na rzecz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
  • pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe — samodzielnie lub w formie kształcenia ustawicznego
  • poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty — z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa staż.

Nauczyciel odbywający staż musi spełnić określone wymagania. Mowa ozdobyciu umiejętności:

  • organizacji i doskonalenia warsztatu pracy
  • oceniania skuteczności własnych działań i dokonywania zmian w tych działaniach
  • dostrzegania i uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
  • wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej (nowoczesnych narzędzi)
  • zastosowania w codziennej pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
  • posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz postępowania w sprawach nieletnich.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie ze stażu. Następnie dyrektor szkoły ustala ocenę pracy nauczyciela za okres stażu. Ma na to maksymalnie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Po uzyskaniu oceny pozytywnej nauczyciel może podejść do rozmowy egzaminacyjnej. 

[źródło: https://interviewme.pl/blog/awans-zawodowy-nauczyciela]

 

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.